More

  Bitcoin tăng nhẹ, gặp khó khăn khi đột phá ngưỡng 62.000 USD

  UPDATE: Bitcoin hiện đã vượt ngưỡng kháng cự 62.000 USD.

  Bitcoin đã chạm ngưỡng hỗ trợ ở gần mức 58.140 USD và bắt đầu đà tăng mới. Nó đã phá vỡ các mức kháng cự ở 60.000 USD và 60.500 USD để chuyển sang Positive Zone. Thậm chí hiện tại Bitcoin đã vượt ngưỡng 60.500 USD, bứt phá mức thoái lui Fib 50%. Các ngưỡng kháng cự tiếp theo ở gần mức 61.650 USD và 61.800 USD.

  Hiện đang có xu hướng giảm chính hình thành gần mức kháng cự 61.650 USD trên biểu đồ hàng giờ của BTC/USD. Bitcoin đang gặp khó khăn với rào cản ở mốc 62.000 USD. Nếu có thể phá vỡ rào cản này, Bitcoin có thể tăng giá trở lại mức 64.000 USD và khi đó ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ là 64.000 USD.

  Nếu Bitcoin không thể vượt qua được ngưỡng kháng cự 62.000 USD, nó sẽ bắt đầu một đợt sụt giảm mới. Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 60.000 USD, nếu xuống dưới ngưỡng này, Bitcoin có khả năng sụt giảm mạnh hơn nữa, thậm chí trượt về mức 58.500 USD.

  Các ngưỡng hỗ trợ chính: 60.500 USD, tiếp theo là 60.000 USD

  Các ngưỡng kháng cự chính: 61.650 USD, 62.000 USD và 63.200 USD

  Most Popular

  Related Posts