More

  Các nhà phát triển Terra đề xuất bản tu chỉnh cho chương trình tài trợ trị giá 95 triệu LUNA

  Cryptory.net - Đây là bản tu chỉnh cho đề xuất tài trợ ban đầu của hệ sinh thái, thứ mà các nhà phát triển Terra cho rằng không phù hợp với nhu cầu của cộng đồng.

  Vào thứ Hai, các nhà phát triển của hệ sinh thái Terra – bao gồm Luna Classic (LUNC), trước đây được gọi là LUNA, TerraUSD Classic (USTC) và Luna 2.0 (LUNA) – đã đề xuất một chương trình mở rộng sửa đổi để phân bổ 95 triệu LUNA (tương đương 248 triệu USD). Theo họ, đề xuất mới được thiết kế để khuyến khích sự phát triển trong hệ sinh thái Terra và khắc phục các vấn đề trong đề xuất ban đầu.

  Trong kế hoạch ban đầu, khoảng 10% tổng nguồn cung của LUNA (hay 100 triệu LUNA), sẽ được phân bổ cho hệ sinh thái, với 80% số tiền này sẽ là phần thưởng khai thác của nhà phát triển. Tuy nhiên, hiện tại, các nhà phát triển cho rằng chỉ có một số ít các dự án có tổng giá trị bị khóa trên giao thức và sự thiếu cạnh tranh như vậy sẽ không dẫn đến việc phân phối doanh thu khai thác hợp lý.

  Theo đề xuất mới, phần thưởng khai thác của nhà phát triển sẽ giảm từ khoảng 80 triệu LUNA xuống còn 20 triệu LUNA. Mặt khác, 50 triệu LUNA sẽ được phân bổ lại dưới dạng phần thưởng khai thác thanh khoản để khuyến khích xây dựng các sàn giao dịch phi tập trung trên hệ sinh thái Terra. 20 triệu LUNA khác sẽ được trao dưới dạng tài trợ của nhà phát triển, với số tiền tối đa là 125.000 LUNA cho mỗi dự án mỗi năm. Cuối cùng, 5 triệu LUNA sẽ được trao cho người dùng để khuyến khích lực kéo.

  Một ủy ban bảy thành viên bao gồm các nhân viên của TerraForm Labs (TFL), các nhà lãnh đạo cộng đồng và các chuyên gia bên ngoài sẽ giám sát việc phân bổ quỹ. Thời hạn bổ nhiệm sẽ là một năm, với những nhân viên không thuộc TFL trong nhóm sẽ nhận được khoản thù lao hàng tháng là 1.000 LUNA. Mặc dù các thành viên của ủy ban sẽ bỏ phiếu để quyết định các đề xuất tài trợ, nhưng bản thân ủy ban sẽ có quyền tùy ý đối với việc phân bổ quỹ.

  Trong khi đó, ngân quỹ sẽ được quản lý bởi một nhóm riêng biệt bao gồm hai người xác nhận, hai thành viên cộng đồng và ba thành viên của TFL. Một vài tháng trước đó, hệ sinh thái Terra Luna đã phải hứng chịu sự sụp đổ mang tính hủy diệt, khi cặp tiền thuật toán LUNC-USTC mất giá nghiêm trọng. Kể từ đó, hệ sinh thái đã ổn định một phần nhưng vẫn ở dưới mức định giá thị trường trước khi sụp đổ. Theo DefiLlama, TVL trên Luna hiện ở mức 51 triệu USD.

  Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:

  Most Popular

  Related Posts