More

  Chỉ số RSI tiết lộ Đỉnh Chu Kỳ Tăng (Bull Cycle Top) tiếp theo của Bitcoin

  Đây là chỉ số RSI của Bitcoin trên khung thời gian 2 tuần (2W time-frame). Thực tế, 2 tuần không phải khung thời gian phổ biến và rất ít khi được sử dụng nhưng lúc này, nó có thể cung cấp insight cực giá trị về chu kỳ dài hạn của Bitcoin.

  Như bạn thấy, chỉ số RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) đang ở dưới đường Lower High kể từ khi bắt đầu. Mỗi Lower High là một Đỉnh và theo sau là một đợt Pullback (Giá thoái lui) mạnh mẽ. Về tình trạng giá hiện tại, Lower High gần đây nhất không hình thành Đỉnh Chu Kỳ, dấu hiệu cho thấy Bull Cycle (Chu kỳ tăng) sẽ còn tiếp tục. Bởi, trong lịch sử đã từng xuất hiện tình huống tương tự, cụ thể vào tháng 3 năm 2013, Lower High lúc đó là mốc High cuối cùng trước khi đạt Bull Cycle Top/ATH. Điều này cho thấy điểm tiếp xúc RSI tiếp theo trên đường Lower High có thể là Đỉnh của Chu Kỳ.

  Chỉ báo LMACD cũng đang có một trình tự tương tự vì nó đang tạo ra một điểm Bullish Cross sau khi điểm Bearish Cross xuất hiện vào tháng 4 (Bullish Cross xuất hiện khi đường MACD có chiều hướng đi lên và giao với đường tín hiệu (Signal line) trong khi Bearish Cross xuất hiện khi đường MACD đi xuống và giao với đường tín hiệu). LMACD Bearish Cross vào tháng 6 năm 2013 đã thành công bởi Bullish Cross của tháng 10 và Đỉnh chu kỳ (Cycle Top) được tạo ra ngay sau đó.

  Bạn nghĩ sao về điều này? Liệu lịch sử có lặp lại? Hãy chia sẻ ý tưởng cho Cryptory.net cùng biết nhé!

  Most Popular

  Related Posts