More

  Công ty đầu tư không phát hiện lỗ hổng tài chính của FTX dù thẩm tra chuyên sâu suốt 8 tháng

  Cryptory.net - Temasek đã đầu tư 210 triệu USD vào FTX International và 65 triệu USD vào FTX US.

  Temasek – công ty đầu tư thuộc sở hữu nhà nước của Singapore, là một trong nhiều tổ chức tiền điện tử đã đầu tư vào FTX trước khi sàn này nộp đơn xin phá sản. Trong một tiết lộ gần đây, Temasek cho biết, dù đã có một khoảng thời gian khá dài để thẩm định tình hình của FTX thì họ cũng không phát hiện được bất cứ lỗ hổng tài chính nào.

  Được biết, trước khi đầu tư 210 triệu USD cho 1% cổ phần của FTX International và 65 triệu USD cho 1,5% cổ phần của FTX US, công ty đã có quá trình rà soát chuyên sâu từ tháng 2 đến tháng 10 năm 2021. Temasek tiết lộ, họ đã xem xét các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của FTX, điều tra rủi ro pháp lý liên quan với các nhà cung cấp dịch vụ thị trường cũng như tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia pháp lý và an ninh mạng.

  Bên cạnh đó, công ty đầu tư này cũng đã trò chuyện với những người quen thuộc FTX như nhân viên, các chuyên gia trong ngành và các nhà đầu tư khác để phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên, không có bất cứ hoạt động bất thường nào được tìm thấy và Temasek đã yên tâm đầu tư vào FTX.

  Temasek chia sẻ:

  “Mặc dù các quy trình thẩm định của chúng tôi có thể giảm thiểu một số rủi ro nhất định nhưng không thể đảm bảo đã loại bỏ hoàn toàn chúng… Niềm tin của chúng tôi đến từ hành động, phán đoán và khả năng lãnh đạo của Sam Bankman-Fried, được hình thành từ những tương tác của chúng tôi với Sam cũng như kết quả thảo luận với những người khác. Tuy nhiên niềm tin này đã bị đặt sai chỗ.”

  Most Popular

  Related Posts