More

  Lịch IDO tháng 1/2023

  Cryptory.net - Theo dõi ngay các dự án IDO diễn ra trong tháng 1 này tại đây!

  Lịch IDO tháng 1/2023 (Cập nhật ngày 30/1)

  Ngày
  bắt đầu
  Ngày
  kết thúc
  Dự ánLoạiTickerLaunchpadTrạng thái
  4/111/1LENDICOLENDLEND.financeDone
  6/16/1RacearthIDORACEKommunitasDone
  11/112/1NaviernIDONVRNGAGARINDone
  11/113/1KoakumaIDOKKMASeedifyDone
  11/115/1KoakumaIDOKKMAGamestarterDone
  16/120/1CarbonIDOCSIXBullStarterDone
  16/116/1CarbonIDOCSIXPoolzDone
  17/118/1PirichainIDOPIRIGAGARINOngoing
  18/123/1ArtyfactIDOARTYTruePNLOngoing
  30/130/1CarbonIDOCSIXTrustSwapDone

  Most Popular

  Related Posts