More

  Lịch IDO tháng 9/2022

  Lịch IDO tháng 9/2022 (Cập nhật ngày 8/9)

  Ngày
  bắt đầu
  Ngày
  kết thúc
  Dự ánTickerLaunchpadTrạng thái
  6/97/9ChirpleyCHIRPBinStarterOngoing
  8/98/9OokeengaOKGEnjinstarterOngoing
  8/98/9OokeengaOKGChainBoostOngoing
  8/98/9Swords of BloodSWDTKNBabylonsOngoing
  9/910/9Sweat EconomySWEATDAO MakerUpcoming
  11/913/9Meta WarriorsMWTGAGARINUpcoming
  12/914/9Swords of BloodSWDTKNGAGARINUpcoming
  18/918/9IkonicIKONTruePNLUpcoming
  19/919/9MoverseMOVEEnjinstarterUpcoming
  21/923/9SLEEPSLEEPGAGARINUpcoming

  Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:

  Most Popular

  Related Posts