More

  Những điều cần biết về hard fork Luban của BNB Chain

  BNB Chain sẽ trải qua một đợt hard fork vào ngày 11/6 tới trong trường hợp mạng hoạt động bình thường. Bản nâng cấp này được gọi là Luban và sẽ giới thiệu 3 đề xuất cải tiến là BEP-126, BEP-174 và BEP-221.

  Theo bản cập nhật repo GitHub chính thức, đây là những gì các bản nâng cấp sẽ mang lại:

  BEP-126 sẽ mang đến một cơ chế kết thúc nhanh, khiến một khối không thể bị đảo ngược sau khi nó đã hoàn thiện trên mạng. Điều này làm tăng bảo mật, giảm khả năng tổ chức lại chain bởi những kẻ xấu.

  Các khối thường được hoàn thiện bởi các thực thể mạng gọi là validators (trình xác thực) và về mặt lý thuyết có thể được bảo lưu nếu phần lớn các validators đó thông đồng và quyết định hoàn nguyên về một điểm dữ liệu trong quá khứ.

  BEP-174 có tiêu đề “Quản lý chuyển tiếp cross-chain”, nhằm mục đích giảm thiể mọi vấn đề bảo mật tiềm ẩn trong cầu nối BSC. Các cuộc tấn công vào cầu nối là mối đe doạ bảo mật lớn nhất trong lĩnh vực tiền điện tử năm 2022 – khiến đây trở thành một lĩnh vực quan trọng cần triển khai các giải pháp.

  Các bộ chuyển tiếp on-chain này giúp chuyển token giữa các blockchain khác nhau thông qua cầu nối, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng các giao dịch được hoàn thành suôn sẻ. Các bộ chuyển tiếp này thường là thực thể có trong danh sách cho phép và cần được thêm vào theo cách thủ công thông qua một quy trình phức tạp.

  Đề xuất cuối cùng BEP-221 là đề xuất “Xác thực khối ánh sáng CometBFT”, một đề xuất thêm hợp đồng mới và các blockchain sử dụng công nghệ CometBFT. Hợp đồng này giúp các minh các khối cụ thể từ các blockchain tương thích với CometBFT khác và cho phép truyền dữ liệu giữa các blockchain đó.

  Most Popular

  Related Posts