More

    Tag: cấm khai thác Bitcoin

    NDRC thực hiện khảo sát công khai, Trung Quốc cân nhắc dỡ bỏ lệnh cấm khai thác Bitcoin?

    Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDCR) đang thực hiện một cuộc khảo sát công khai đối với người...