More

    Tag: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

    Việt Nam hội tụ cùng lúc nhiều yếu tố thúc đẩy tăng trưởng tiền điện tử

    Cryptory.net - Việt Nam có tỷ lệ chấp nhận tiền điện tử cao nhất trên thế giới. Có rất nhiều yếu tố thúc đẩy xu hướng này.