More

    Tag: sàn giao dịch nft

    4 nền tảng có thể cạnh tranh vị trí độc tôn của OpenSea trong thị trường giao dịch NFT (P.1)

    Người dùng cảm thấy bức xúc vì nhiều chính sách của OpenSea, phải chăng đã đến lúc xuất hiện những kẻ cạnh tranh ngôi vị độc tôn trong thị trường giao dịch NFT của nền tảng này?