More

    Tag: thuế tiền điện tử

    Ý sẽ bắt đầu đánh thuế lợi nhuận giao dịch tiền điện tử từ năm 2023

    Cryptory.net - Chính phủ Ý dự định áp dụng mức thuế 26% đối với các nhà đầu tư trong nước kiếm được hơn 2.090 USD mỗi năm từ giao dịch tiền điện tử.

    Việt Nam hội tụ cùng lúc nhiều yếu tố thúc đẩy tăng trưởng tiền điện tử

    Cryptory.net - Việt Nam có tỷ lệ chấp nhận tiền điện tử cao nhất trên thế giới. Có rất nhiều yếu tố thúc đẩy xu hướng này.