More

    Category: Polkadot

    DOT Slot Auction: Sự kiện Warm-up khuyến mãi 30 triệu USD cho người dùng của Binance bắt đầu ngay hôm nay

    Cryptory.net - Sàn Binance thông báo ra mắt sự kiện Warm-up đấu giá vị trí parachain của Polkadot (DOT) bắt đầu từ 20:00 ngày hôm nay 4/11 (theo giờ Việt Nam) đến 19:59 ngày 11/11.