More

  Diễn đàn DAO của Mango Market biểu quyết để phê duyệt khoản thanh toán 47 triệu USD cho hacker

  Cryptory.net - Hơn 98% phiếu bầu ủng hộ thỏa thuận này với hacker. Thỏa thuận cũng quy định rằng Mango Markets sẽ không truy cứu các cáo buộc hình sự nếu hacker trả lại số tiền đã đánh cắp.

  Theo diễn đàn quản trị giao thức tài chính phi tập trung (DeFI), sau khi bị khai thác và tổn thất 117 triệu USD vào ngày 11 tháng 10, cộng đồng Mango Markets sẽ thực hiện một thỏa thuận với tin tặc, cho phép tin tặc giữ 47 triệu USD làm tiền thưởng (vì đã khám phá ra lỗi).

  Các điều khoản được đề xuất rằng 67 triệu USD trong số các mã thông báo bị đánh cắp sẽ được trả lại, còn 47 triệu USD sẽ được giữ bởi tin tặc. 98% số cử tri, tương đương 291 triệu token, đã bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận này, đồng thời quy định rằng Mango Markets sẽ không truy cứu các cáo buộc hình sự về vụ việc.

  Với số đại biểu đạt được, cuộc bỏ phiếu có khả năng diễn ra vào ngày 15 tháng 10. Đề xuất nêu rõ:

  Các khoản tiền do bạn (chỉ hacker) gửi trả và kho bạc DAO Mango sẽ được sử dụng để trang trải bất kỳ khoản nợ xấu nào còn lại trong giao thức. Tất cả những người gửi tiền Mango sẽ được thực hiện toàn bộ. Bằng cách bỏ phiếu cho đề xuất này, những người nắm giữ mã thông báo Mango đồng ý thanh toán nợ xấu bằng kho bạc và từ bỏ bất kỳ khiếu nại nào có thể xảy ra đối với các tài khoản có nợ xấu và sẽ không theo đuổi bất kỳ cuộc điều tra tội phạm nào hoặc đóng băng quỹ sau khi mã thông báo được gửi lại như mô tả ở trên.”

  Trên Twitter, các thành viên của cộng đồng đã phản ứng với sự phát triển này:

  Hacker nhận được 47 triệu USD vì tìm ra bug? Khoản tiền thưởng lớn nhất từ trước đến nay? Khoản tiền thưởng trước nay theo rate 10% có lẽ cần được định giá lại.

  Đề xuất này cũng đã được đặt câu hỏi tại diễn đàn quản trị, như một cử tri đã nêu:

  Đồng ý 100% rằng làm cho quỹ người dùng đầy lại càng sớm càng tốt là ưu tiên hàng đầu nhưng “tiền thưởng lỗi” gần 50 triệu USD là vô lý. Hacker tối đa chỉ xứng lấy lại chi phí (15 triệu USD?) cộng thêm 10 triệu USD. 10 triệu USD tiền thưởng là những gì đã được đề nghị với hacker vụ wormhole 600 triệu USD. Mango có thể thương lượng tốt hơn thế này, đặc biệt là khi kẻ khai thác về cơ bản là doxed (tống tiền trực tuyến).

  Tin tặc đã thực hiện cuộc tấn công bằng cách thao túng giá trị của tài sản thế chấp mã thông báo gốc MNGO, sau đó lấy “các khoản vay lớn” từ kho bạc của Mango. Sau khi rút hết tiền, tin tặc đã yêu cầu dàn xếp với nền tảng, điền vào một đề xuất trên diễn đàn của tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) của Mango Market và yêu cầu 70 triệu USD vào thời điểm đó.

  Hơn nữa, tin tặc đã bỏ phiếu cho đề xuất này bằng cách sử dụng hàng triệu mã thông báo bị đánh cắp từ việc khai thác. Vào ngày 14 tháng 10, đề xuất đã đạt đến số đại biểu cần thiết để thông qua. Để đổi lấy việc giải quyết, tin tặc yêu cầu những người dùng bỏ phiếu ủng hộ đề xuất đồng ý trả tiền thưởng, thanh toán khoản nợ khó đòi với kho bạc, từ bỏ mọi khiếu nại tiềm ẩn đối với các tài khoản có nợ xấu và không theo đuổi bất kỳ cuộc điều tra hình sự nào hoặc đóng băng các quỹ.

  Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:

  Most Popular

  Related Posts