More

  Giá Bitcoin đang trở nên dễ tổn thương

  Cryptory.net - Giá Bitcoin (BTC) đang gặp khó khăn dưới mức kháng cự 26.500 USD. BTC có thể tăng tốc thấp hơn nếu giá đóng cửa dưới mức hỗ trợ 26.000 USD trong thời gian tới.

  • Bitcoin đang gặp khó khăn và giao dịch dưới mức kháng cự 27.500 USD.
  • Giá đang giao dịch dưới 26.500 USD và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Có một đường xu hướng giảm chính đang hình thành với mức kháng cự gần 26.420 USD trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD (dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền này có thể tiếp tục xu hướng giảm trừ khi có mức đóng cửa trên mức 26.500 USD.

  Giá Bitcoin đối mặt với rào cản

  Giá Bitcoin bắt đầu một đợt giảm mới dưới mức 26.800 USD. BTC được giao dịch dưới mức hỗ trợ 26.500 USD và 26.200 USD để chuyển sang vùng tiêu cực.

  Cuối cùng, cặp tiền này đã kiểm tra mức 26.000 USD và mức thấp được hình thành gần 26.026 USD. Gần đây, giá đã bắt đầu một làn sóng phục hồi nhỏ trên mức 26.200 USD. Giá đã tăng lên trên mức thoái lui Fib 23,6% của mức giảm gần đây từ mức cao nhất là 26.712 USD xuống mức thấp 26.026 USD.

  Tuy nhiên, phe gấu đang bảo vệ mức phá vỡ trên ngưỡng kháng cự 26.500 USD. Giá đang cố gắng vượt qua mức thoái lui Fib 50% của mức giảm gần đây từ mức cao nhất là 26.712 USD xuống mức thấp 26.026 USD.

  Bitcoin hiện đang giao dịch dưới mức 26.500 USD và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Mức kháng cự ngay lập tức ở phía tăng là gần mức 26.400 USD. Ngoài ra còn có một đường xu hướng giảm quan trọng hình thành với mức kháng cự gần 26.420 USD trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD.

  Giá Bitcoin
  Nguồn: TradingView

  Mức kháng cự quan trọng tiếp theo có thể ở gần mức 26.500 USD, trên đó giá có thể đạt được đà tăng. Trong trường hợp đã nêu, giá có thể tăng lên mức kháng cự 27.000 USD. Bất kỳ lợi ích nào nữa có thể yêu cầu chuyển sang mức 27.500 USD.

  Thêm tổn thất bằng BTC?

  Nếu Bitcoin không bắt đầu mức tăng mới trên mức kháng cự 26.500 USD, nó có thể tiếp tục giảm. Hỗ trợ ngay lập tức về nhược điểm là gần mức $26.150.

  Hỗ trợ chính tiếp theo là gần mức 26.000 USD. Một sự phá vỡ nhược điểm và đóng cửa dưới mức 26.000 USD có thể bắt đầu một đợt suy giảm lớn khác, có thể hướng tới mức hỗ trợ tiếp theo ở mức 25.400 USD. Bất kỳ tổn thất nào nữa có thể yêu cầu kiểm tra mức 25.000 USD.

  Các chỉ số kỹ thuật:

  MACD hàng giờ – MACD hiện đang giảm tốc độ trong vùng giảm giá.

  RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) – Chỉ số RSI cho BTC/USD hiện ở dưới mức 50.

  Các mức hỗ trợ chính – 26.150 USD, tiếp theo là 26.000 USD.

  Các mức kháng cự chính – 26.400 USD, 26.500 USD và 27.000 USD.

  Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:

  Most Popular

  Related Posts