More

  Giá Bitcoin hình thành mô hình giảm giá, có thể xuống 24 nghìn đô

  Cryptory.net- Giá Bitcoin đã phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng 25.350 USD. BTC hiện đang củng cố gần 25.000 USD và vẫn có nguy cơ giảm nhiều hơn trong thời gian tới.

  • Bitcoin được giao dịch dưới mức hỗ trợ 25.600 USD và 25.350 USD.
  • Giá đang giao dịch dưới 25.600 USD và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Có một đường xu hướng giảm giá chính đang hình thành với mức kháng cự gần 25.620 USD trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền có thể tiếp tục di chuyển xuống nếu nó vẫn ở dưới ngưỡng kháng cự $25.600.

  Giá Bitcoin phá vỡ hỗ trợ chính

  Giá Bitcoin không thể bắt đầu làn sóng phục hồi và kéo dài mức giảm xuống dưới mức hỗ trợ 25.600 USD. BTC thậm chí đã phá vỡ mức hỗ trợ 25.350 USD và chuyển sang vùng giảm giá.

  Giá thậm chí còn tăng vọt dưới mức 25.000 USD. Mức thấp được hình thành gần $24,925 và giá hiện đang củng cố các khoản lỗ. Bitcoin hiện đang giao dịch dưới mức 25.600 USD và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Ngoài ra, có một đường xu hướng giảm giá lớn đang hình thành với mức kháng cự gần 25.620 USD trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD.

  Mức kháng cự ngay lập tức ở phía tăng là gần mức 25.200 USD. Nó ở gần mức thoái lui Fib 23,6% của xu hướng đi xuống từ mức cao nhất là 26.040 USD xuống mức thấp nhất là 24.925 USD.

  Mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức 25.600 USD hoặc đường xu hướng. Đường xu hướng nằm gần mức thoái lui Fib 61,8% của xu hướng đi xuống từ mức cao nhất là 26.040 USD xuống mức thấp nhất là 24.925 USD. Mức kháng cự quan trọng tiếp theo là gần 26.000 USD.

  Giá bitcoin
  Nguồn: TradingView

  Một mức đóng cửa thích hợp trên mức 26.000 USD có thể bắt đầu một mức tăng khá. Mức kháng cự chính tiếp theo là gần 26.200 USD, trên đó phe bò có thể có được sức mạnh. Trong trường hợp đã nêu, giá có thể kiểm tra mức 26.500 USD.

  Thêm tổn thất bằng BTC?

  Nếu Bitcoin không phục hồi được mức kháng cự 25.600 USD, nó có thể tiếp tục giảm. Hỗ trợ ngay lập tức về nhược điểm là gần mức 25.000 USD.

  Hỗ trợ chính tiếp theo là gần mức 24.800 USD. Việc phá vỡ nhược điểm và đóng cửa dưới mức 24.800 USD có thể dẫn đến nhiều nhược điểm hơn. Trong trường hợp đã nêu, giá có thể giảm xuống còn 24.500 USD hoặc thậm chí 24.000 USD.

  Các chỉ số kỹ thuật:

  MACD hàng giờ – MACD hiện đang giảm tốc độ trong vùng giảm giá.

  RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) – Chỉ số RSI cho BTC/USD hiện ở dưới mức 50.

  Các mức hỗ trợ chính – 25.000 USD, tiếp theo là 24.800 USD.

  Các mức kháng cự chính – 25.200 USD, 25.600 USD và 26.000 USD.

  Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:

  Most Popular

  Related Posts