More

  Nâng cấp lên v4, Uniswap có gì mới?

  Cryptory.net - Uniswap v4 có các “móc nối” bổ sung nhiều tùy chỉnh hơn cho nhóm thanh khoản của nó.

  Giao thức Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) hàng đầu Uniswap đã công bố nâng cấp lên Uniswap v4 vào thứ Ba, mang đến một loạt các tính năng có thể tùy chỉnh cho giao thức.

  Nhóm cũng đã cung cấp mã nguồn mở dự thảo của giao thức để mời bất kỳ ai xây dựng trong hệ sinh thái của nó.

  Uniswap v4 có gì?

  Như Uniswap Labs đã chia sẻ, cải tiến chính của bản nâng cấp là bao gồm các “móc nối”, được mô tả là “các hợp đồng chạy ở các điểm khác nhau trong vòng đời của hành động nhóm”.

  Trong Uniswap, mọi nhóm thanh khoản đều có vòng đời trong đó mức phí mặc định được tạo, thanh khoản được thêm vào rồi xóa đi, và người dùng hoán đổi mã thông báo.

  “Móc nối” cho phép thanh khoản có thể tùy chỉnh nhiều hơn trong nhóm bằng cách chỉ định mã để thực hiện hành động tại các điểm cụ thể của vòng đời, chẳng hạn như trước hoặc sau khi hoán đổi hoặc thay đổi vị trí LP. Trong Uniswap v3, tổ chức cho biết các vòng đời được “kết hợp và thực thi theo một trình tự rất nghiêm ngặt”.

  Uniswap viết: “Các nhà phát triển có thể đổi mới dựa trên tính thanh khoản và bảo mật của Giao thức Uniswap để tạo các nhóm AMM tùy chỉnh thông qua các hook (móc nối) tích hợp với các hợp đồng thông minh của v4.

  Khả năng của các hợp đồng như vậy hiện tại là rất nhiều. Uniswap cho biết họ hiện có kế hoạch thử nghiệm một “nhà tạo lập thị trường trung bình theo trọng số thời gian” (TWAMM), cho phép người dùng dàn trải một lệnh mua trong một khoảng thời gian dài. Nó tương tự như tính trung bình chi phí bằng đô la tự động – một chiến lược đầu tư để dàn trải các khoản đầu tư tiền điện tử của một người theo thời gian để chống lại sự biến động tạm thời.

  Giới hạn là bầu trời

  Các tính năng khác bao gồm phí động, lệnh giới hạn trên chuỗi và gửi thanh khoản ngoài phạm vi vào các giao thức cho vay.

  Uniswap viết: “Nhưng, thực đấy, giới hạn là bầu trời. Bởi vì mỗi nhóm hiện được xác định không chỉ bởi các mã thông báo và mức phí, chúng tôi sẽ thấy các nhóm có đủ màu sắc, hình dạng và kích cỡ.”

  Uniswap đã cung cấp một bộ hợp đồng hook (móc nối) mẫu để giúp các nhà phát triển hiểu về hook framework và chia sẻ quá trình triển khai sớm mã của nó.

  Chi phí tạo pool trên Uniswap v4 cũng sẽ giảm 99% do tất cả các pool đều nằm trong một hợp đồng duy nhất.

  Vào tháng 4, Uniswap đã chính thức vượt qua 1,5 nghìn tỷ USD về khối lượng giao dịch.

  Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:

  Most Popular

  Related Posts