More

  Optimism thực hiện nâng cấp Bedrock, cắt giảm 40% phí gas

  Cryptory.net - Bản cập nhật này sẽ diễn ra vào tối nay và kéo dài khoảng 2 -4 giờ.

  Mục tiêu của Optimism là mạng sẽ tiến một bước gần hơn tới tham vọng trở thành “Superchain” của nhiều blockchain. Superchain sẽ tạo thành một mạng lưới các chain được xây dựng bằng OP Stack của Optimism. Các chain nhỏ này sẽ kết hợp lại với nhau để chúng có thể giao tiếp với nhau trong một môi trường.

  Bedrock đặt mục tiêu giảm 40% phí gas bằng cách thực hiện “chiến lược nén dữ liệu được tối ưu hóa” và sẽ giới thiệu hỗ trợ cho các tổ chức lại, đó là khi một blockchain tạo ra hai khối cùng một lúc và tạm thời tạo ra một blockchain trùng lặp. Thay đổi mã trong Bedrock sẽ giảm thiểu việc tổ chức lại bằng cách giảm thời gian xác nhận tiền gửi từ 10 phút xuống còn 1 phút.

  Ngoài ra, Bedrock sẽ giúp chuyển Optimism sang một hệ sinh thái nhiều khách hàng, nghĩa là sẽ có ít nhất hai phiên bản phần mềm được sử dụng để tương tác với mạng. theo Floersch, Optimism là giao thức layer-2 đầu tiên có nhiều máy khách.

  Phần mềm máy khách được sử dụng để chạy blockchain và các blockchain layer-11 như Ethereum dựa vào nhiều máy khách để giúp duy trì tính bảo mật của mạng. (Nếu có một lỗi trong một ứng dụng khách, thì chain có thể dựa vào các ứng dụng khách khác để duy trì hoạt động của blockchain.)

  Việc nâng cấp dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 23h tối nay và sẽ kéo dài từ hai đến bốn giờ. Hoạt động nạp/rút sẽ không khả dụng trong khoảng thời gian này và chain sẽ tạm thời dừng lại.

  Most Popular

  Related Posts