More

    Tag: dubai crypto

    Cơ quan quản lý tiền điện tử Dubai đình chỉ giấy phép hoạt động của BitOasis

    Cryptory.net - BitOasis là sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên nhận được giấy phép hoạt động ở Dubai, hiện đã bị cơ quan quản lý địa phương đình chỉ vì không đáp ứng kịp thời các điều kiện quan trọng.

    Dubai thiết lập quy định pháp lý về tiếp thị tiền điện tử để bảo vệ các nhà đầu tư

    Cryptory.net - Các nhà cung cấp tiền điện tử ở Dubai được cho là sẽ phải có giấy phép từ VARA để quảng cáo sản phẩm của họ.