More

    Tag: Shanghai

    Ethereum thêm 8 đề xuất cho nâng cấp Shanghai

    Cryptory.net - Trong số các tính năng chính của hard fork Shanghai là điều chỉnh mở khóa Ethereum (ETH) đã staking phục vụ cho Beacon Chain của Ethereum 2.0.

    Ethereum chuẩn bị cho bản cập nhật lớn tiếp theo, Shanghai

    Cryptory.net - Bản cập nhật tiếp theo của Ethereum, Shanghai, đã có mạng thử nghiệm (testnet) để hoàn thiện các tính năng mới trước khi đưa lên mạng chính thức (mainnet) vào năm 2023.