More

  Giá BTC ít biến động nhưng rủi ro giảm giá vẫn tồn tại

  Cryptory.net - Giá Bitcoin đang vật lộn để leo lên trên 29.500 USD. BTC vẫn có nguy cơ giảm nhiều hơn nếu có mức đóng cửa dưới mức hỗ trợ 28.800 USD.

  • Giá BTC đang giao dịch dưới $29.200 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Có một đường xu hướng giảm chính hình thành với mức kháng cự gần $29.100 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD (Dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền có thể cố gắng tăng mới đối với vùng kháng cự $29.500.

  Giá Bitcoin bị mắc kẹt trong phạm vi nhỏ

  Giá BTC đã phải vật lộn để vượt qua vùng kháng cự $29.500. BTC bắt đầu một đợt giảm mới trong phạm vi và được giao dịch dưới mức $29.250.

  Có mức đóng cửa dưới $29.250 và đường trung bình động Đơn giản 100 giờ. Tuy nhiên, phe bò đã bảo vệ phạm vi hỗ trợ ở mức $28.800. Giá được giao dịch ở mức thấp nhất là $28.800 và gần đây đã bắt đầu điều chỉnh tăng ngắn hạn.

  Đã có một bước di chuyển trên mức thoái lui Fib 23,6% của xu hướng giảm từ mức cao $29.395 xuống mức thấp $28.800. Tuy nhiên, phe gấu đã hoạt động gần vùng kháng cự $29.200. Ngoài ra còn có một đường xu hướng giảm chính hình thành với mức kháng cự gần $29.100 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD.

  Giá bitcoin đang giao dịch dưới mức $29.200 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ . Mức kháng cự ngay lập tức nằm gần vùng $29.100, đường xu hướng và đường trung bình động Đơn giản 100 giờ. Nó gần với mức thoái lui Fib 50% của xu hướng giảm từ mức cao $29.395 xuống mức thấp $28.800.

  giá bitcoin
  Nguồn: TradingView

  Mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức $29.400. Mức kháng cự chính tiếp theo là gần mức $29.500, trên mức đó giá có thể tăng về vùng kháng cự $29.750. Việc đóng cửa trên vùng kháng cự $29.750 có thể bắt đầu một đợt tăng khá. Trong trường hợp đã nêu, giá thậm chí có thể vượt qua mức kháng cự $30.000.

  Mất thêm BTC?

  Nếu Bitcoin không thể vượt qua ngưỡng kháng cự $29.100, nó có thể bắt đầu một đợt giảm giá mới. Hỗ trợ ngay lập tức về nhược điểm là gần mức $29.000.

  Hỗ trợ chính tiếp theo là gần mức $28.800, dưới mức đó giá có thể tăng tốc thấp hơn. Hỗ trợ tiếp theo là gần mức $28.400. Bất kỳ tổn thất nào nữa có thể dẫn đến việc chuyển sang mức $28.000 trong thời gian tới.

  Các chỉ số kỹ thuật:

  Chỉ báo hàng giờ – Chỉ báo MACD hiện đang tăng tốc trong vùng giảm giá.

  RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) – Chỉ số RSI cho BTC/USD hiện ở dưới mức 50.

  Các mức hỗ trợ chính – $29.000, tiếp theo là $28.800.

  Các mức kháng cự chính – $29.100, $29.400 và $29.500.

  Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:

  Most Popular

  Related Posts